Wynajem każdej maszyny objęty jest umową wynajmu określającą okres wynajmu, jego koszt i warunki wydania, serwisowania (w tym ewentualnych napraw i sposobu ich rozliczania) jak też odbioru maszyny. Płatność za pierwszy miesiąc pobierana jest przed wydaniem maszyny, a w przypadku kolejnych miesięcy wynajmu 5 dni przed upływem opłaconego okresu przesyłana jest proforma za kolejny miesiąc (okres) wynajmu i powinna być ona opłacona do dnia rozpoczęcia ujętego w niej okresu najmu.
Integralną częścią umowy jest deklaracja wekslowa wypełniona na wartość wynajmowanej maszyny, jak też weksel ”in blanco” podpisywany przy zawieraniu umowy.
W celu weryfikacji firmy i przygotowania umowy niezbędne są następujące dokumenty:

  • zamówienie z wskazaniem typu maszyny, okresu wynajmu i danych kontaktowych,
  • dokumenty rejestracyjne Najemcy (kserokopie: REGON;NIP;KRS),
  • dowód osobisty Najemcy (kserokopia)
  • OC działalności.

Nikodem

Specjalista ds. sprzedaży Polska Zachodnia

Nikodem Tomecki

Witold

Specjalista ds. sprzedaży Polska Wschodnia

Witold Kocot